Тэнгэр элч нар сан

ЛУК 9 | АБ2004 Библи | YouVersion- Тэнгэр элч нар сан ,10 Элч нар эргэж ирээд, өөрсдийн хийсэн бүхнээ Түүнд тайлагнав. Тэгээд Тэр тэднийг дагуулан хэдүүлхнээ Бетсайд хэмээх хотыг зүглэн явлаа. ... тэнгэр өөд …МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬИаковын аян замдаа явж байтал, Бурханы тэнгэр элч нар түүнтэй уулзав. Иаков тэднийг хармагцаа энэ бол бурханы цэргийн хуаран байна гээд …МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ШАШИН : ТЭНГЭР ШҮТЛЭГ

The Turkish term Tengricilik is also found from the 1990s. Mongolian Тэнгэр шүтлэг is used in a 1999 biography of Genghis Khan (Boldbaatar et. al, Чингис хаан, 1162-1227, Хаадын сан, 1999, p. 18). 2.

Илчлэлт 18 | Ариун Библи 2004

20 Өө, тэнгэр ээ, ариун хүмүүс ээ, элч нар аа, эш үзүүлэгчид ээ, тэр хотын улмаас баярлагтун. Учир нь Бурхан та нарын төлөө түүнийг шийтгэв гэв.

Библи Тэнгэр элч нар: Елиша ба Тэнгэр элчүүдийн арми

Библи Тэнгэр элч нар: Елиша ба Тэнгэр элчүүдийн арми ... Эртний Ромын усан сан, ус хангамж, ариутгах татуурга ...

Илчлэлт 18 | Ариун Библи 2004

20 Өө, тэнгэр ээ, ариун хүмүүс ээ, элч нар аа, эш үзүүлэгчид ээ, тэр хотын улмаас баярлагтун. Учир нь Бурхан та нарын төлөө түүнийг шийтгэв гэв.

МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ШАШИН : ТЭНГЭР ШҮТЛЭГ

The Turkish term Tengricilik is also found from the 1990s. Mongolian Тэнгэр шүтлэг is used in a 1999 biography of Genghis Khan (Boldbaatar et. al, Чингис хаан, 1162-1227, Хаадын сан, 1999, p. 18). 2.

ЛУК 9 | АБ2004 Библи | YouVersion

10 Элч нар эргэж ирээд, өөрсдийн хийсэн бүхнээ Түүнд тайлагнав. Тэгээд Тэр тэднийг дагуулан хэдүүлхнээ Бетсайд хэмээх хотыг зүглэн явлаа. ... тэнгэр өөд …

Тэнгэр элчүүд бол «үйлчлэгч сүнснүүд» юм — Харуулын цамхаг ...

Тэнгэр дэх тэдний тэнгэр элч нар нь тэнгэрт байгаа Миний Эцгийн нүүрийг байнга хардаг юм» гэж хэлжээ (Мат. 18:10). Үнэнч тэнгэр элчүүдийн талаар элч Паул: «Тэд бүгдээрээ авралыг өвлөх ...

ТЭНГЭР

Тэнгэр элч. Бурхан Өөртөө үйлчлүүлэх ба элч болгож илгээхээр бүтээсэн сүнслэг биес.

Та нар бол манлайлагчид

Та бүхэн эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийн алдар суут тэнгэр элч байх боломжтой гэдгээ бүү мартаарай. Та нар Есүс Христийн Сүмийг төлөөлдөг бөгөөд сайн …

СУДРЫН ЦАГ Петр, Корнел, тэнгэр элч гурав Ахлагч Эгч

тэнгэр элч гурав ... Та нар “Ахлагч Нинжин сэтгэл” эсвэл “Талархал эгч” байхаар ажиллаж болно. Та нарт зорилгыг тань сануулж байх газарт нэрийн тэмдгээ тавь.

СУДРЫН ЦАГ Петр, Корнел, тэнгэр элч гурав Ахлагч Эгч

тэнгэр элч гурав ... Та нар “Ахлагч Нинжин сэтгэл” эсвэл “Талархал эгч” байхаар ажиллаж болно. Та нарт зорилгыг тань сануулж байх газарт нэрийн тэмдгээ тавь.

ИОХАН 1 | АБ2004 Библи | YouVersion

Тэнгэр нээгдэн, Бурханы тэнгэр элч нар Хүний Хүүгийн дээр өгсөх ба уруудахыг та нар үзэх болно гэж айлдав. ©2004 Ариун Бичээс Нийгэмлэг, ©2004 Mongolian United Bible Society.

Тэнгэр, Дэлхий, Хүн төрөлхтний жинхэнэ эцэг эх Сүн Мён ...

1.Хугацаа: 2020 оны 9-р сарын 1-6-ны хооронд 2.Оролцогчид: Дэлхий даяар аз жаргалтай гэр бүлүүд, энх тайвны элч нар 3.Хөтөлбөр: 1) Гишүүд дэлхий даяар онцгой

Монгол Ариун Библи: Хаадын Дэд - Бүлэг 1

3 Харин ЭЗЭНий тэнгэр элч тишбе хүн Елиад—Бос, Самарийн хааны элч нартай уулзахаар явж, тэдэнд “Израильд Бурхан байдаггүй болоод та нар Екроны бурхан Баал-зебубаас асуух гэж …

Монгол Ариун Библи: Иохан - Бүлэг 1

Тэнгэр нээгдэн, Бурханы тэнгэр элч нар Хүний Хүүгийн дээр өгсөх ба уруудахыг та нар үзэх болно гэж айлдав. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association , a non-profit organization registered in Macau, China.

Монгол Ариун Библи: Илчлэлт Бүлэг 1

20 Чиний харсан Миний баруун мутарт буй долоон од болоод долоон алтан дэнлүүний суурийн нууцын тухайд, долоон од нь долоон чуулганы тэнгэр элч нар бөгөөд долоон дэнлүүний суурь нь …

ИУДА 1, Ариун Библи, 2004 (АБ2004) | The Bible App

17 Хайртууд минь, бидний Эзэн Есүс Христийн элч нараар урьдаас хэлүүлсэн үгсийг та нар санадаг байх ёстой. 18 Юу гэвэл, тэд та нарт “Өөрсдийн бурханлаг бус хүсэл тачаалаа дагадаг элэглэн дооглогчид эцсийн үед гарч ирнэ ...

Илчлэлт 12 | Ариун Библи 2004

Луу болон түүний тэнгэр элч нар тулалдаад, 8 тэдэнд хүч дутсан бөгөөд тэдэнд тэнгэрт байх газар олдсонгүй. 9 Өнөөх агуу том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч диавол ба Сатан гэгддэг эртний ...

Библи Тэнгэр элч нар: Елиша ба Тэнгэр элчүүдийн арми

Библи Тэнгэр элч нар: Елиша ба Тэнгэр элчүүдийн арми ... Эртний Ромын усан сан, ус хангамж, ариутгах татуурга ...

Та нар бол манлайлагчид

Та бүхэн эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийн алдар суут тэнгэр элч байх боломжтой гэдгээ бүү мартаарай. Та нар Есүс Христийн Сүмийг төлөөлдөг бөгөөд сайн …

ТЭНГЭР

Тэнгэр элч. Бурхан Өөртөө үйлчлүүлэх ба элч болгож илгээхээр бүтээсэн сүнслэг биес.

Илчлэлт 10 | Ариун Библи 2004

1Үүлээр хувцасласан, хүчит өөр нэгэн тэнгэр элч тэнгэрээс буун ирэхийг би харлаа. Түүний толгой дээр солонго байсан бөгөөд түүний нүүр нь нар мэт, хөл нь галан багана мэт байв. 2Гарт нь ...

Илчлэлт 12 | Ариун Библи 2004

Луу болон түүний тэнгэр элч нар тулалдаад, 8 тэдэнд хүч дутсан бөгөөд тэдэнд тэнгэрт байх газар олдсонгүй. 9 Өнөөх агуу том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч диавол ба Сатан гэгддэг эртний ...

Монгол Ариун Библи: Хаадын Дэд - Бүлэг 1

3 Харин ЭЗЭНий тэнгэр элч тишбе хүн Елиад—Бос, Самарийн хааны элч нартай уулзахаар явж, тэдэнд “Израильд Бурхан байдаггүй болоод та нар Екроны бурхан Баал-зебубаас асуух гэж …